18 ฝน
ธนพล อินทฤทธิ์

อาจจะมี (Arj ja mee) 
บางทีฉันดูสับสน (bang tee chan doo sub son)
มีใครบ้างไหมสักคน (mee krai bang mai sak kon)
ยอมทนรับฟังเรื่องราว (yom ton rub fang ruang rao)
บ้านที่มี (baan tee' mee)
บางทีก็เหมือนไม่มี (bang tee gor muan mai mee)
มันคือนรกดีดี  (man kue narog dee dee)
บางทีฉันก็ปวดร้าว (bang tee chan gor puad rao)
เฝ้าอิจฉา (fao ij cha)
ดูใครเขาพร้อมครอบครัว (doo krai kao prom krob krua) 
ทำไมฉันมีแต่ตัว (tam mai chan mee tae tua)
หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว (hward glua mai roo ruang rao)
รู้บ้างไหม ในหัวใจ (roo bang mai nai hua jai)
มันร้องหาใครสักคน (man rong ha krai sak kon)
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ (koy pruksa koy kao jai)
ไม่ขอมากไปกว่านี้ (mai kor mag pai gwa nee)
18ฝน 18หนาว (sib paed fhon sib paed hnao) 
มันร้าวในใจสิ้นดี (man rao nai jai sin dee)
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี (yha luem chan yha dern hnee)
วันนี้ หัวใจสับสน (wan nee hua jai sub son)

เกิดกำแพง (gerd gam phaeng) 
กำแพงที่มองไม่เห็น (gam phaeng tee' mong mai hen)
ปิดใจฉันแสนจะชา เย็น (pid jai chan saen ja cha yen
เหมือนไม่มีจิตใจ (muan mai mee jit jai)
เกิดปัญหา (gerd pan ha)
ปัญญาก็มีแค่นี้ (pan ya gor mee kae nee)
ผ่านฝนแดด18ปี (pan fhon daed sib paed pee)
เป็นทางแยกอันตราย (pen tang yaek an tarai)
อาจจะเหมือน (arj ja muan)
อนาคตฉันไม่มี (a na kot chan mai mee)
ใครใครเขามอง ไม่ดี (krai krai kao mong mai dee)
แต่ใครจะรู้ข้างใน (tae krai ja roo kang nai)
รู้บ้างไหม ในหัวใจ (roo bang mai nai hua jai)
มันร้องหาใครสักคน (man rong ha krai sak kon)
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ (koy pruksa koy kao jai)
ไม่ขอมากไปกว่านี้ (mai kor mag pai gwa nee)
18ฝน 18หนาว (sib paed fhon sib paed hnao) 
มันร้าวในใจสิ้นดี (man rao nai jai sin dee)
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี (yha luem chan yha dern hnee)
วันนี้ หัวใจสับสน (wan nee hua jai sub son) 
รู้บ้างไหม ในหัวใจ (roo bang mai nai hua jai)
มันร้องหาใครสักคน (man rong ha krai sak kon)
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ (koy pruksa koy kao jai)
ไม่ขอมากไปกว่านี้ (mai kor mag pai gwa nee)
18ฝน 18หนาว (sib paed fhon sib paed hnao) 
มันร้าวในใจสิ้นดี (man rao nai jai sin dee)
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี (yha luem chan yha dern hnee)
วันนี้ หัวใจสับสน (wan nee hua jai sub son) 
รู้บ้างไหม ในหัวใจ (roo bang mai nai hua jai)
มันร้องหาใครสักคน (man rong ha krai sak kon)
คอยปรึกษา คอยเข้าใจ (koy pruksa koy kao jai) 
ไม่ขอมากไปกว่านี้ (mai kor mag pai gwa nee)
18ฝน 18หนาว (sib paed fhon sib paed hnao) 
มันร้าวในใจสิ้นดี (man rao nai jai sin dee)
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี (yha luem chan yha dern hnee)
วันนี้ หัวใจสับสน (wan nee hua jai sub son) 

Back to Music Studio