เดือนเพ็ญ (Fullmoon)
คำร้อง โดย นายผี (อัสนี พลจันทร์) : ดนตรี โดย คาราวาน

เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มนวลดูงาม 
เย็นชื่นหนอยาม เมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า 
คิดถึงถิ่นที่จากมา
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนาว์

กองไฟ สุมควายตามคอก
คงยังไม่มอดดับดอก 
จันทร์เอยช่วยบอก ให้ลมช่วยเป่า
สุมไฟให้แรงเข้า 
พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
ให้พี่น้องเรา นอนหลับอุ่นสบาย

เรไร ร้องดังฟังว่า
เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ลมเอยช่วยพา กระซิบข้างกาย
ข้ายังคอย อยู่ไม่หน่าย
ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
คิดถึงไม่วาย เมื่อเราจากกัน

ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้
นำรักจากห้วงดวงใจ 
ของข้านี้ไป บอกเขานำหนา
ให้เมืองไทยรู้ว่า 
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย

เรไร ร้องดังฟังว่า
เสียงที่เจ้าพร่ำครวญหา
ลมเอยช่วยพา กระซิบข้างกาย
ข้ายังคอย อยู่ไม่หน่าย
ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
คิดถึงไม่วาย เมื่อเราจากกัน

ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้
นำรักจากห้วงดวงใจ 
ของข้านี้ไป บอกเขานำหนา
ให้เมืองไทยรู้ว่า 
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย
ให้เมืองไทยรู้ว่า 
ไม่นานลูกที่จากมา
จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย

Back to Music Studio