นิตยสาร The Modeler Club magazine ฉบับที่ 17 ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมไว้ดังต่อไปนี้

Model Maniac Page 12 - Part D